safir
Previous

بررسی پوکی استخوان

آزمایش بصورت روزانه در آزمایشگاه های ما انجام می شود.

این آزمون مارکر خوبی در تشخیص پوکی استخوان و مانیتورینگ درمان بیماران است و با توجه به هزینه پایین می تواند به جای آزمون تراکم استخوان استفاده شود.

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg