آزمایشگاه تخصصی دقیق
آزمایشگاه تخصصی دقیق

آزمایشگاه تخصصی دقیق

       تهران،مشیریه،بوعلی شرقی،پلاک ٩٩

        ٣٣٨٧٢٣١٤  -   ٣٦٦٤٣٩٧٩

  

  

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg