شرایط قبل از آزمایش
آزمایش PSA جهت افتراق توده¬های خوش خیم و بد خیم پروستات

آزمایش PSA جهت افتراق توده¬های خوش خیم و بد خیم پروستات

انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می­شود (بطور منظم و حداقل سالی یکبار). 

  • در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده­اید آزمایش را حداقل یک هفته به تعویق بیندازید. 
  • حداقل باید 48 ساعت از آخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد. 
  • در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده ­اید جواب آن را به مسئول آزمایشگاه نشان دهید. 

 

 

 

a6c25404b279ee5069887eac43c34f6f.jpg